Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Taller Eleazar. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Taller Eleazar. Taller Eleazar biedt deze website, die alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en mededelingen hierin uiteengezet.

 

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten zijn, handelaren en / of contentmedewerkers.

 

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u geen toegang tot de website of gebruik maken van diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

 

Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel zal ook onderworpen zijn aan de Algemene Voorwaarden. U kunt de laatste versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op Wijzigingen. Continu gebruik of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen met de aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

 

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

 

DEEL 1-VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door deze Servicevoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf en ons uw toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen toe te staan deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u, door het gebruik van de dienst, wetten in uw rechtsgebied schenden (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of codes van destructieve aard overdragen.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

 

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en betrekking kan hebben op (a) overdrachten over meerdere netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

U stemt ermee in geen enkel deel van de dienst, het gebruik van de dienst of de toegang tot de dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt geleverd te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons

De rubrieken die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor uw gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

 

AFDELING 3-NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, nauwkeuriger, vollediger of meer tijdige bronnen van informatie. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

 

DEEL 4-WIJZIGINGEN AAN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de dienst.

 

AFDELING 5-PRODUCTEN OF DIENSTEN

(indien van toepassing) en uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderhevig aan retour of omruiling in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving, naar ons goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om te stoppen elk product op elk moment. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is nietig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

 

AFDELING 6-JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen met hetzelfde facturatie-en / of verzendadres. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die naar eigen goeddunken door distributeurs, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst, te beperken of te verbieden.

 

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop-en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatum, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons retourbeleid.

 

DEEL 7-OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN

We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover we geen toezicht houden of geen controle of input hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "as is" en "AS AVAILABLE" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk als gevolg van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik dat u maakt van de optionele tools die worden aangeboden via de site is op uw eigen risico en discretie, en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden geleverd door de relevante externe leveranciers. )

We kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

 

SECTIE 8-LINKS VAN DERDEN

Bepaalde content, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en garanderen of zijn niet aansprakelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of letsel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u transacties uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van Derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

DEEL 9-OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, OPMERKINGEN EN ANDERE MEDEDELINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen in wedstrijden) of zonder een verzoek van ons stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, hetzij online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we kunnen, op elk moment, zonder beperking , bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium opmerkingen die stuur ons. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om content te controleren, te verlaten of te verwijderen die, naar eigen goeddunken, we vaststellen illegaal, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of aanstootgevend is of het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden zullen schenden, waaronder copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Verder gaat u ermee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of illegaal, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch zullen ze enig computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U kunt geen e-mailadres gebruiken vals, doen alsof je iemand anders dan jezelf, of misleiding ons of derden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

 

SECTIE 10-PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

 

ARTIKEL 11-FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of de dienst die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid bevat. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie op de dienst of op een gerelateerde website is onnauwkeurig op elk moment zonder kennisgeving (zelfs nadat u uw bestelling hebt verzonden).

Wij aanvaarden geen verplichting om informatie over de dienst of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update-of updatedatum worden opgenomen op de dienst of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie over de dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

AFDELING 12-VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen die in de Servicevoorwaarden zijn uiteengezet, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (A) voor enig onrechtmatig doel; (B) om anderen te vragen om een onwettige handeling uit te voeren of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of landelijke lokale regelgeving, regel, wet of verordening te schenden; (d) inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten., laster, laster, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (F) valse of misleidende informatie verstrekken; (G) virussen of enig ander type kwaadaardige code uploaden of overdragen die kunnen of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de dienst of een gerelateerde website, andere websites of het Internet beïnvloedt; (h) spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) Voor een obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de dienst of een gerelateerde website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de dienst of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

 

ARTIKEL 13-AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen beëindigen, zonder kennisgeving aan u.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken op eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden geleverd (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) "as is" en "as available" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit verkoopbaar, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, eigendomsrecht en niet-inbreuk.

In ieder geval zijn Workshop Eleazar, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enige schade, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervanging n kosten, veel schade zoals, of door onrechtmatige daad( met inbegrip van nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten gekocht met behulp van de dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van, verzonden of anderszins beschikbaar via de Dienst, zelfs als u op de hoogte bent van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

 

AFDELING 14-COMPENSATIE

U gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en schadeloos Workshop Eleazar en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren , agenten, licentiegevers, serviceproviders, contractanten, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren tegen elke vordering of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van uw schending van deze algemene Voorwaarden of de documenten die ze zijn opgenomen, of uw schending van de wet of de rechten van een derde partij.

 

DEEL 15-SCHEIDBAARHEID

In het geval dat wordt vastgesteld dat enige bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling echter afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal de niet-afdwingbare bepaling als scheidbaar van deze Servicevoorwaarden worden beschouwd, een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige resterende bepaling.

 

AFDELING 16-BEËINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht, tenzij u of wij ze beëindigen. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar eigen goeddunken faalt, of we vermoeden dat u een bepaling of bepaling van deze Servicevoorwaarden hebt geschonden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot de datum van beëindiging inclusief; en / of dienovereenkomstig kunt u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) weigeren.

 

AFDELING 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden uitgelegd tegen de opsteller.

 

ARTIKEL 18-TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle andere overeenkomsten waarmee wij diensten aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Spanje .

 

ARTIKEL 19-WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de laatste versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op Wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent aanvaarding van die wijzigingen.

 

DEEL 20-CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Algemene voorwaarden moeten worden verzonden naar tallereleazarmorales@gmail.com.